Categories
Toomion TOP100

Toomio’s TOP100-albums – Opening speechToomion TOP100-albumilista – Avauspuheenvuoro

For some reason, I’ve always been interested in music. You could call it fanaticism. I remember thousands of small (sometimes a very unnecessary) things bands, songs, albums, and everything related to music. So I decided that it is time to list the music somehow. I’ve done it a couple of years now.

”Definitely the most important motive for placement of the album, however, are the songs.”

I have listened about a thousand albums in last year. It is quite a lot. I am also ranked these using my own method. The most important criteria is, of course, the songs themselves, but also other factors that affect the quality of the album. The cover art, the band’s musical talent, production, sound, album name, entity and its legendary rate in my own standards. Definitely the most important motive for placement of the album, however, are the songs. The other properties are only a small weight one way or another.

I have tried to assess the album without weight or success in its releasing time. For example is the Beatles The White Album as good, if it had appeared in the last year? Or would Metallica’s Kill ’em All even better in today’s sounds? Taste matters but so it always does.

I have been listening to music of all kinds. Recommendations from others (they came around a couple of hundred albums), music from different eras, from the other TOP-lists, who sold the most, etc. From jazz to noise and rap to techno, even pop and classical.

”So I’m trying to tell you about hundred albums that I think you should listen to.”

I’ll try to act as a well-informed filter, so that you haven’t to listen bad music. So I’m trying to tell you about hundred albums that I think you should listen to. I’m trying to tell you also why they are worth listening to. I hope that you gonna find at least one artist, album or song could listen in future too.

We’ll start soon!

Jostain syystä olen aina ollut kiinnostunut musiikista. Jopa fanaattisuuteen asti. Muistan tuhottomasti pieniä (monen mielestä hyvin turhia) asioita bändeistä, biiseistä, albumeista ja kaikesta musiikkiin liittyvästä. Kun olen kutakuinkin kolmasosan elämästäni elänyt, päätin että on aika listata musiikkia jotenkin. Sitä olen tehnyt nyt pari vuotta.

”Ehdottomasti tärkein vaikutin albumin sijoittumiselle ovat kuitenkin biisit.

Olen kuunnellut viimeisen vuoden aikana noin tuhat albumia. Se on aika paljon. Olen myös rankannut nämä minulle itselleni tärkeiden kriteerien mukaan. Kriteereistä tärkeimpinä tietysti biisit itsessään, mutta myös muita albumin laatuun vaikuttavia tekijöitä. Kansitaide, bändin musikaalisuus, tuotanto, soundit, albumin nimi, kokonaisuus ja legendaarisuus oman mittapuun mukaan. Ehdottomasti tärkein vaikutin albumin sijoittumiselle ovat kuitenkin biisit. Muilla ominaisuuksilla on vain pieni painoarvo suuntaan tai toiseen.

Olen yrittänyt arvioida musiikin ilman levyn painoarvoa tai menestystä omana aikanaan. Eli olisiko esimerkiksi Beatlesien The White Album niin hyvä, jos se olisi ilmestynyt viime vuonna? Tai olisiko Metallican Kill ’em All vielä parempi tämän päivän soundeilla? Makuasioita mutta mikäpä ei olisi.

Musiikkia olen kuunnellut laidasta laitaan. Suosituksia muilta (niitä tuli noin pari sataa albumia), musiikkia eri aikakausilta, muista listoista, eniten myyneistä, kulttijulkaisuista jne. Jazzista noiseen ja rapista teknoon, jopa iskelmää ja klassista. Vaikka moni luulee, että olen metallimies, oma luonnehdinta olisi enemmänkin musiikkimies. Joten listalta löytyy muutakin kuin metallia.

”Yritän siis kertoa ihmisille sadasta albumista, jotka mielestäni kannattaa kuunnella.

Koetan toimia jonkinlaisena valveutuneena seulana niin, ettei teidän tarvitsisi kuunnella huonoa musiikkia. Yritän siis kertoa ihmisille sadasta albumista, jotka mielestäni kannattaa kuunnella. Yritän kertoa myös sen miksi ne kannattaa kuunnella. Toivon, että moni antaisi niille mahdollisuuden tai löytäisi edes yhden levyn tai artistin, jota jatkossa voi kuunnella.

Kohta lähtee!

Categories
Yleinen

Howdy!Päivätä!

Do you like music? Do you know music trivia? Are you always ready to discuss about music and related issues, no matter which genre? You’re just in the right place. The great idea behind this site is that we, three music nerds, want people to listen to music and focus on it again. Ausculto is a Latin word for ”listen with attention”.

Nowadays, people listen to songs from here and there, browsing and multitasking something else at the same time. Tracks and albums open in a completely different way when you focus on it. You should focus only in one sense at a time and give other senses time to relax.

Making music is not easy. Tracks can be fixed many years. Organizing the track listings can cause anxiety, not to mention the lyrics. Therefore we must give music, and especially the albums, the time they deserve. The positive effects of music we do not start to go over and over. It has been studied and the evidence has been given.

We are trying to tell people about the artists, albums and songs that we think would be worth listening to, but also why they should listen to them. We hope that people would give a chance for our suggestions and find even one single album or artist to listen to in the future. For some reason we are going to write in English too. Forgive our poor English, we are trying to advance.

The writers of Ausculto will tell more specifically about their topics and writings, so here is a brief description for start.

 “My focus is to go into the darker, more sinister and heavier side of metal. Depending on my mood the vibe can shift from true metal to darkest blackened death or black metal, so I’m completely a loose cannon.” –Miikka-Tuomas

”I listen to music of all genres, last year circa one thousand albums. You can find recommendations from others, from different eras, from other lists, from cult bands etc. From noise to jazz and from rap to techno, even pop music and classical. Although people think that I am a metalhead, I would say more of a music man. So, on my soon beginning chart you will find much more than just metal.” -Tomi

”My intention is to gather a setting of albums which are important to me, from artists from the 70’s to the 2010’s. A special mission is to listen to the albums as whole, in the same way when approaching books or movies. I also try to approach the ”bright side” of popular music from different directions; Finnish and foreigners, as well as rock and pop music in its various forms.” –Atso

This is the script. Hop on board and take a look what kind of drama this is going to become!Pidätkö musiikista? Tiedätkö nippelitietoa musiikista? Oletko aina valmis keskustelemaan musiikista ja siihen liittyvistä asioista välittämättä sen suuremmin genrestä? Silloin olet juuri oikeassa paikassa!

Suuri ajatus tämän sivuston takana on se, että Me – Kolme musanörttiä, haluaisimme ihmiset taas kuuntelemaan musiikkia keskittyen siihen. Ausculto on latinaksi ”kuunnella keskittyen”.

Nykyään yhä useammin kuunnellaan kappale sieltä, toinen täältä selailun ja muun moniajon keskellä. Kappaleet ja albumit aukeavat ihan eri lailla kun niihin keskitytään. Samalla voi keskittyä vain yhteen aistiin, ja antaa muiden aistien rentoutua.

Musiikin teko ei ole helppoa. Kappaleita voidaan hioa vuosikausia. Kappalejärjestyksiä mietitään ahdistukseen asti, sanoituksista puhumattakaan. Siksi musiikille, ja eritoten albumeille, pitäisi antaa niiden ansaitsema aika. Musiikin positiivisista vaikutuksista emme ala jauhamaan. Sitä on tutkittu ja näytöt annettu.

Yritämme siis kertoa ihmisille artisteista, albumeista ja kappaleista, jotka mielestämme kannattaisi kuunnella. Yritämme kertoa myös sen, miksi ne kannattaisi kuunnella. Toivomme, että moni antaisi ehdotuksillemme mahdollisuuden tai löytäisi edes yhden levyn tai artistin, jota jatkossa voi kuunnella. Ja jottei ihan mentäisi aidan matalimmilta osilta yli, niin totta kai kirjoitamme myös englanniksi. Antakaa nyt jo anteeksi omat kielelliset puutteemme, sitä tässä juuri yritetään kehittää.

Ausculton kirjoittajina kerromme omissa osioissamme, mistä kukakin kirjoittaa, mutta alla lyhyt kuvailu kiinnostuksen nostamiseksi.

”Yritän pureutua metallin synkempään, ilkeämpään ja raskaampaan puoleen. Mielialan nopeista vaihteluista johtuen levylautasen tarjonta vaihtelee soturimetallista synkimpään, mustaan kuolonmetalliin tai mustaan metalliin, joten tämä mies on täysi arvoitus.” – Miikka-Tuomas

”Musiikkia olen kuunnellut laidasta laitaan. Viime vuoden aikana noin tuhat albumia. Suosituksia muilta, eri aikakausilta, muista listoista, eniten myyneistä, kulttijulkaisuista jne. Jazzista noiseen ja rapista teknoon, jopa iskelmää ja klassista. Vaikka moni luulee, että olen metallimies, oma luonnehdinta olisi enemmänkin musiikkimies. Joten pian alkavalta listaltani löytyy muutakin kuin metallia.” – Tomi

”Omana tarkoituksenani on koota kattaus itselleni merkityksellisistä albumeista ja artisteista 70-luvun alkupuolelta pitkälle 2010-luvulle saakka. Erityinen missio on katsella levyjä kokonaisuuksina, kuten kirjoja tai elokuvia lähestyttäessä. Pyrin myös lähestymään populäärimusiikin ns. “valoisaa puolta” myös sen eri suunnista: seassa on suomalaista ja ulkomaalaista sekä rokkia ja poppia eri muodoissaan.” – Atso

Tällainen on käsikirjoitus. Hyppää mukaan katsomaan millainen näytelmä siitä syntyy!