The Essence of Metal – 8. Others moved to the psychedelia, The Kinks chose riffsMetallimusiikin olemus – 8. Muut siirtyivät psykedeliaan, The Kinks valitsi riffit

THE KINKS – KINKS (1964)

The Kinks was set up at the same time with The Beatles and The Rolling Stones. All of them picked inspiration from American rhythm and blues music, and after the initial coverings they began to write their own songs. In 1963, The Kinks got its final name after many previous. That year, the band also got the chance to make a demo album.

There are many versions of The Kinks name, but this can be said in the metal: the band was dressed in leather jackets and jewels, so the term kinky described them well. And leather is always connected to metal.

The band was already dripping from the path of success until the super hit You Really Got Me got them back to the sky. The song didn’t get the right kind of sound before Dave Davies came up to slice the hole of his amplifier into the loudspeaker diaphragm. This caused the song to become familiar with the cracked sound. The song was scared producer Shel Talmy, but eventually he also agreed to recording it. The single rose to the top of the British list and even to the top ten in US.

The Kinks didn’t go into so popular psychedelic rock at that time, but stayed in simple riff music. The impact on many of the later hard rock and metal bands is obvious. Ray Davies’s voice and outburst are like a shy Lemmy. Although the music is still like Beach Boys, there is a sense of frustration with metal and energy. For example, in Got Love If You Want It you could hear a very metallic bargaining round with the twisting drum fills. As influential, the band has named such metal names as Van Halen, Black Sabbath and Metallica.

Sample album Kinks (1964) is a mixed set of songs that have been played in gigs before the recording. There are significant visitors from there. For example, Bald Headed Woman plays as lightweight duo as Jimmy Page and Jon Lord.

As a video, of course, You Really Got Me, in which we hear power chords and heavy riffing.

Photo: youtube.comTHE KINKS – KINKS (1964)

The Kinks syntyi samoihin aikoihin The Beatlesin ja The Rolling Stonesin kanssa. Kaikki mainitut poimivat vaikutteita amerikkalaisesta rhythm and blues-musiikista, ja alun coverointien jälkeen he alkoivat kirjoittaa omia kappaleita. Vuonna 1963 The Kinks sai nimensä monien aikaisempien versioiden jälkeen. Tuona vuonna bändi sai myös mahdollisuuden tehdä demolevytyksen.

The Kinks nimen synnystä on monia versioita, mutta metallin yhteydessä voidaan kertoa tämä: yhtye pukeutui nahkatakkeihin ja -viittoihin, jolloin termi kinky kuvasi heitä hyvin. Ja nahkahan se liittyy metalliin aina.

Yhtye oli jo tippumassa nousukiidon polulta, kunnes superhitti You Really Got Me sai porukan takaisin nosteisiin virtauksiin. Kappale ei saanut oikeanlaista soundia ennen kuin Dave Davies keksi viiltää reiän vahvistimensa kaiuttimen kalvoon. Tämä aiheutti kappaleen tutuksi tuoman säröytyneen soundin. Kappale pelotti tuottaja Shel Talmya, mutta lopulta hänkin taipui sen äänitykseen. Single nousi brittilistan ykköseksi ja rapakon takanakin kärkikymmenikköön.

The Kinks ei lähtenyt mukaan tuolloin niin suosittuun psykedeliähömpötykseen vaan pysyi yksinkertaisessa riffimusiikissa. Vaikutus moneen myöhempään hard rock- ja metallibändiin on ilmeinen. Ray Daviesin äänessä ja ulosannissa on ujoa Lemmyä. Vaikka musiikki on kuitenkin aika Beach Boysia, on pohjalla aistittavissa metallinen ja energiaa pursuava meno. Esimerkiksi Got Love If You Want Itissä kuullaan erittäin metallibändimäinen loppurevittely kiertävine tomifilleineen. Vaikuttajiksi bändin ovat nimenneet sellaiset metallinimet kuin Van Halen, Black Sabbath ja Metallica.

Esimerkkialbumi Kinks (1964) on ajan hengen mukaisesti sekava joukko biisejä, joita on keikoilla soiteltu ennen levyttämistä. Merkittäviä vierailijoita sieltä kyllä löytyy. Esimerkiksi Bald Headed Womanilla soittaa niinkin kevyt kaksikko kuin Jimmy Page ja Jon Lord.

Videoksi tietysti You Really Got Me, jossa kuullaan voimasointuja ja rankkaa riffittelyä.

Kuva: youtube.com